ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงมุทิตายินดีกับท่าน พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.
ของแสดงมุทิตายินดี กับท่านรักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4  พระมหาธีรวีร์  ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.  ได้รับมอบหมายจากประธานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองนิติการ ---
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,12:47   อ่าน 380 ครั้ง