ยินดีตอนรับเข้าสู่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 4
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบ B NET ปีการศึกษา 2565
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปี 2565
ข้อบังคับ กศป. บริหารงานบุคคล 2563
หนังสือเขต : ขอข้อมูลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564
การจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานและข้อมูลายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ภาพกิจกรรม
ข้อมูล สารสนเทศ
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สำนักเขตการศึกษา เขต 4 (19/10/2564) 13 พ.ค. 06
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปี 2565 15 มิ.ย. 65
ข้อบังคับ กศป. บริหารงานบุคคล 2563 23 พ.ค. 65
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 19 พ.ค. 65
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 19 พ.ค. 65
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 19 พ.ค. 65
กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 19 พ.ค. 65
พระราชบัญญัติข้อราชการพลเรือน พ.ศ.2551 19 พ.ค. 65
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 19 พ.ค. 65
รายชื่อ ข้อมูลสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เขต 4 19 พ.ค. 65
    มิถุนายน 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
56789 10 11
12 13 1415161718
19202122232425
2627282930  
ปฏิทินกิจกรรม
10 มิ.ย. 65
สิ้นสุด การจัดส่งสถิติข้อมูลและข้อมูลรายบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
13 มิ.ย. 65
ประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 6/2565
12 ก.ค. 65
ประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 7/2565
19 ก.ค. 65
การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ B NET ปีการศึกษา 2565
เว็ปไซต์โรงเรียนพระปริยัติยอดนิยม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ดีมาก
น้อย
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด

ปิดหน้านี้